На Камерна сцена – „Ноктюрно – от прахта до сиянието”

Надявам се, че у зрителите на този спектакъл са отекнали тревогите на авторите, забавлявали са се с техните необичайни танцови и музикални изпълнения, със синхрона между контрабасистка и бийтбоксер – всъщност комбинациите между четиримата изпълнители са многобройни и различни.
За кратките минути на докосването ми до този спектакъл – човек не може да бъде едновременно на две места, нали – успях да забележа, че подовият килим, който те си носят, и двата микрофона могат да бъдат достатъчни сценични атрибути, ако посланията са искрени, изразени на един неподправен и много достъпен български език, ако телата са натренирани, ако към собственото си разбиране за живота и театъра се отнасяш честно и професионално.
Такива са актьорите Ирина Голева и Огнян Голев, бийтбоксерът Скилър и контрабасистката Мария Илчева.


Ноктюрно (фр. музика за нощта, «musique pour la nuit») е класическа музикална форма, почиваща на бавно темпо, патетичен израз, множество мелодични украшения и централна ускорена част. Това е един от жанровете на музикалния романтизъм.
Подобен е ритъмът и структурата на сценичната творба

Това представление е много естествено и сигурна съм, че неговото истинско място са малките галерии, където човек отива за да бъде насаме с изкуството или за да срещне сродни души, където ритъмът е забавен и хората си говорят тихо и приятелски.
        
                                                                                                                          ПК