13.09, неделя 19 часа, Драматичен театър Пловдив, двора

Четене на съвременна българска драматургия

Росица Обрешкова представя своята пиеса

СТРАШНОСМЕШНО НЕОБЩУВАНЕ