16 септември, сряда, 18.30 часа , Камерна зала на Драматичен театър

"Нещо ме гризе"
Университетски театър на НБУ – София

по текстове на Камен Донев

 

 

Режисьор: Десислава Шпатова
Постановка: доц. Снежина Петрова
Участват: Красимир Спиридонов, Емануил Костадинов, Добромир Тончев, Галин Великов, Катерина Златарова, Яна  Грозданова