8, 9 септември, 18.00 часа

Открита сцена пред Драматичния театър

Арт старт - театър трио

Танцов спектакъл с кукли